• شناسنامه عاشقی
  • شناسنامه عاشقی
  • شناسنامه عاشقی
  • شناسنامه عاشقی
  • شناسنامه عاشقی
  • شناسنامه عاشقی
  • شناسنامه عاشقی
  • شناسنامه عاشقی
  • شناسنامه عاشقی
فرم ثبت نام ارتباط با ما

سلام بر شیرخوارگان حرم
برای قنداقه های خیمه حسینی، شناسنامه کربلایی بگیرید.

توجه داشته باشید،برای کلیه،شیر خوارگان حسینی متولد سال جاری (1394) شناسنامه عاشقی صادر می گردد.

مدت زمان ارسال اطلاعات تا پایان سال جاری می باشد.

خواهشمند است در ارائه اطلاعات ، کمال دقت  و صحت را رعایت نمایید.
تصاویر با کیفیت خوب ازشیرخوارتان، با لباس  محرمی تهیه نموده و سپس ارسال نمایید، 
تا در مسابقه زیباترین پروانه حرم شرکت داده شوید. 

 آیین ارسال شناسنامه عاشقی متعاقبا از طریق سایت و شبکه های اجتماعی و ارسال پیامک اطلاع رسانی می شود.


هیات محبان الزهراء شهدای دارالسلام هیات محبان فاطمه شهدای تبلیغات لشگر27محمدرضافتحیانایده های بکر

 info@moharram.ir